نوکته ۆ زانیاری

ئاو

بەیانیان ئاو زۆر بخۆرەوە و شەو کەم ئاو بخۆ، بەیانیان کە گەدەو ریخۆڵەکان پاککدەکاتەوە، بەڵام بەشەو دەبێتە هۆی پڕبوونی میزەڵان و لەخەو خەبەرت دەکاتەوە.